Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alano 2

                    

 

 

 Használtak-e az Alánok,  Szarmaták, dog-szerű harci kutyákat?
 

szarmata-harci-kutyak.jpg

Vajon az íjfeszítő népek használtak -e kutyákat a csatatéren? Vajon ezek a speciálisan képzett háborús kutyák? A titokzatos fátylat egy Alexander Konstantinovich Nefedkin "Szarmaták harci kutyái" cikke írja le. A szarmaták és az alánok katonai ügye című könyvében.

 


szarmatak-disznora-vadasznak-kutyaval.pngA szarmaták vaddisznóra vadásznak lándzsával, kutyákkal. A hajó Kosikából származik. Az 1. század elején
 

Az alánok története szorosan összefonódik a szarmatákkal. Az új évezred első évszázadaiban a szarmata-alaniai iráni nyelvű törzsek birtokolták a széles sztyeppét. Közép-Ázsiától a Dunáig, (a mai Ukrajna és Kazahsztán területe). A szarmaták maguk nem képviseltettek egyetlen etnikumot, de több törzsi szövetségre oszlottak és főként nomád szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoztak. Világukról képet az ókori nagy birodalmak és a Transcaucasia írott emlékei tudósítanak.

Az ókori szerzők egyetlen nevet adtak Alannak és szarmatáknak, nemcsak földrajzi helyzete alapján, hanem a sztyeppi életmód és a katonai szokásainak egységes volta miatt is. A kutatók szerint a szarmatákat,  "saromaty" néven Herodotos említi elősször. Ezek a törzsek meghódították Scythia-t és részt vettek a Nemzetek Nagy Migrációjában.

Alexander Konstantinovich Nefedkin, a szarmaták harci kutyáiról szóló tanulmányából megtudhatjuk hogy a francia felfedező, E. Cooney (Cougny, 1887) szerint a szarmaták használhattak harci kutyákat csatáikban.


A középkor kora

A középkori nyugat-európai vadászatokon előszeretettel alkalmaztak "alianiai" kutyákat. Legkiválóbb egyedei a fajtának olaszországból, milánóból és Spanyolországból származtak. Ezeket a nagy kutyákat feudális urak használtak lovas vadászatokon szarvasok és a farkasok elejtésére. Az európaiakról biztosan tudjuk, hogy alkalmazták ezeket a kutyákat háborúban is. Többek között Cortesék Amerika meghódítása alkalmával.

Az íjfeszítő népek közül lehet, hogy csak az alánoknak és szarmatáknak voltak dog-szerű kutyáik?

Ciliciai Oppianus, görög költő,  Kr.u. 170 körül a szarmata kutyákat két esetben is említi: a vadonban leginkább alkalmas fajták között: az azones, a karián, a thracián, az ibériai, az arcadiai, az argos, a lacadémon, a teghe, a sauromata, a kelták, a kretán, a magné, az amorg, a lokrid, a moloszi és az egyiptomi Ökörhajcsár. Amint láthatjuk, a szarmata kutyák az egyetlenek, akik a nomádok közé tartoznak, a többi fajtát a ,, barbár" vagy a görög népek vadászatra tenyésztik. Ezekben az időkben a kutyákkal való vadászat nagyon népszerű volt.

 

NA Gavrilyuk úgy véli, hogy a szkíták is használták dog-szerű kutyákat nagy vadak elejtésére, különösen az oroszlánok vadászatára. Olbia területén, (a mai Mykolayiv régió, Ukrajna) a római időkben, szintén megtaláltóak a dog-szerű kutyák csontjai. Egyes vélemények szerint az Alánoknak is voltak erős kutyái, amelyek szarvasmarhákat örizték és amelyeket a vadászatokon használtak. 

Az íjfeszítő népek nomadizáló kultúrájára nem jellemzőek a dog-szerű kutyák tartása. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy a vezető réteg körében időnként eltetjedhetett a letelepedett szomszéd népek körében elterjedt vadászati mód, dog- szerű kutyákkal. Ám ez nem általánosítható az íjfeszítő népeknél.

Az Alanok kutyáiként elhíresült kutyákkal nyugat-európában is rendeztek: a vaddisznó és a farkas vadászatokat, a francia alany , az olasz atano , a spanyol fajta pedig a bulldog. Úgy tűnik, az angolok ezt a fajtát (masztiffot) Spanyolországtól kapták, és vadásztak farkasokra.

 

Kutya vadászathoz és harchoz
sarmatian-dog.jpgLovas íjászok kutyákkal a csatában. Az etruszk vázán a 4. században. BC
 

A klasszikus vadászkutyák harci kutyákként is használhatóak voltak. Később speciális harci kutyákat vittek magukkal, amelyeket béke időkben vadászathoz használták. Az ősi szerzők a harci kutyák tenyésztésének két fő területet jelölnek meg - Anatolia (a mai Törökország középső része) és a Kaszpi-tenger déli partjai.

A harci kutyák használata a letrelepedett népekre jellemző , és nem a nomádokra . Az ősi szerzők nem említik az eurázsiai sztyeppék nomádjainak harci kutyáit. Azonban néhány antik vázán megtalálhatóak a lovas íjászok, akiket a ló mellett futó kutya csatában kísér, mint például a Kr.e. VI. századi etruszk vázán.

A nomád népek széles körben használták a kutyákat vadászaton és legelőn. Így például a szarmaták kis vadászkutyáit látjuk, például a vaddisznó vadászaton a Kosika hajóján.

 Az utolsó kinematográfus, VA Kalinin a dog- szerű kutyák örökségének tulajdonítja a ,,game" -nek nevezett tulajdonságot, jelleget, míg K. Keller úgy vélte, hogy ezen tulajdonságot agarak vitték tovább .

Ez volt az, amit a középkori Európa oly nagyra tartott az alánok kutyáiban. Az agár tipusú Gentil ,,game" tulajdonságát, gyorsaságát, szívósságát és a sztyeppén edződött igénytelenségét.

A K.F. Smirnov szerint, az Oppiánus által említett szarmata kutyák szolgáltak a csordák védelmére . A költő azonban figyelmeztet arra, hogy a ,, Sauromat" kutyákat vadászatra is használták, nem csak pásztorkodáshoz.

A vadász és a pásztorkutyák bizonyos helyzetekben részt vehettek a csatában, de ez nem volt általános szabály. Természetesen az ilyen kutyák a csata közepén harcolhattak, amikor a tábor viszonylag közel volt a csata helyszínéhez, nem vitték őket a távoli támadásokra. Az önvédelmi csatákban segítséget nyújttak, hiszen a család és a szálláshely védelmére esküdtek fel. A lovasnomád támadó harcmodorra a hirtelen rajtaütések majd gyors visszavonulás jellemző. Az ilyen támadó jellegű ütközetekbe rendszerint nem vitték magukkal kutyáikat.

Szóval, valószínűleg a szarmaták, mint más nomádok, nem használtak harci kutyákat . Nem zárható ki azonban, hogy a vadász vagy pásztor kutyák alkalmanként részt vehettek a küzdelemben, a nomád tábor védelmében.

Néhány orosz kutató szerint a sztyeppei népvándorlások idején igen is használták harcokban kutyáikat a nomád harcosok. Ezt bizonyítják a népvándorlások idejéről feltárt sírok. Ezekben a sírokban a harcosok mellett kutyáik is el vannak temetve. Természetesen igaz lehet ez az állítás, ugyanis a népvándorlások idején, a harcosokat követték családtagjaik is minden vagyonukkal, jószágaikkal.

Forrás:

Alexander Konstantinovich Nefedkin a ,,Szarmaták harci kutyái" cikke írja le. A szarmaták és az alánok katonai ügye című könyvében.

Nefedkin A.K. A szarmaták és az alánok katonai ügyei. - Szentpétervár: Szentpétervári Állami Egyetem Filológiai Karának; Nestor-történelem, 2011. - 304.

 

 

 

                                    Az Alán kutya


alanok-kutyaja.jpg

Nem nagyon ismerjük a kutyák által elfoglalt helyet az Alan kultúrában. Eközben az Alanok kezében a kutyák új fejlesztési fordulatot kaptak, az ún. "Alagi" - olyan harci kutyafajta, amely már több alfaj alapját alapította: őrszem, vadászat és harc.

A kora középkori Alánoktól származó kutyák a "farkasok" (kutyák, juhászkutyák, agarak) elterjedése miatt "alagák" után közös nevet kaptak - "Alano" vagy "Alanian kutyák". 

alan-kutya-csontvaza.jpg

Valószínűleg egy alan kutya állkapcsának része. Zayukovo Baksansky kerület Kabardino-Balkaria
 

 

 

 

A szkíta és szarmata szálásterületek temetkezési helyein megtalálhatóak a nomád harcosokkal együtt eltemetett kutyáik csontvázai, az Észak-Kaukázusban. Ahogy az ősi iráni kutyák esetében, egy nemes harcos tiszteletére feláldozták, majd gazdája mellé temették.

A korai alán kultúra időszakából a temetkezések találhatóak a Chegem-hegyen (3 135 temetkezési hely). A kutyák gazdáik lábujja közelében feküdtek, haszonállatok, kerámia edények és ételek mellett.

Sajnálatos módon ezek a kutya temetkezések nem voltak megfelelő antropológiai kutatások alá vonva amelyek rávilágíthatnának a fajra (a korai Alan-korban a kutya maradványoknak nem tulajdonítanak megfelelő figyelmet). A népvándorlások kora után (amikor a kutyákat már nem használták csatákban) a kutya temetkezésrk megszűntek.

 

Az ősi időkben széles körben ismert volt egy legenda, Nagy Sándor kedvenc kutyájáról. Plinius római természettudós és író (29-79 körül), Guy Julius Saline és Prisciana is jegyzi a történetet, időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján.

Nagy Sándor, Albánia (más források szerint Ibéria) királyától kapott egy hatalmas kutyát azzal, hogy az eb képes legyőzni bármilyen vadállatot. Sándor, bár nem nagyon hitt a dologban, vaddisznók és medvék közé eresztette a kutyát, de az láttukra még csak fel sem állt, s a vadak sem közeledtek hozzá. A király, felbőszülvén ezen az "arcátlan" közönyön, megparancsolta: "öljék meg". Az albánoknak pedig megüzente, máskor tartsák meg maguknak értéktelen ajándékaikat!

A válasz nem váratott sokáig magára. Albánia királya hamarosan küldött egy másik - hasonló - ebet a következő levéllel: "Az én kutyám nem harcol olyan satnya állatokkal, mint a vaddisznó meg a medve. Nálam oroszlánokhoz és elefántokhoz szokott. Csak két ilyen kutyám volt, és hogy ne kételkedj szavamban, elküldöm a másikat is. Figyelmeztetlek, ha megölöd, nem találsz ehhez hasonló állatot." Sándor megcsodálta az óriást és összeeresztette egy oroszlánnal. A harc rövid volt, de rémes. Pár pillanat múlva az állatok királya élettelenül feküdt a földön. Ettől kezdve a macedónok királya nem kívánt maga mellé más társat és védelmezőt. Sándor várost alapított és ünnepet szentelt kutyája tiszteletére. A kutyát a király halála után az istenek közé sorolták.

nagy-sandor-kutyai.jpg

"

  

 

 

 

 

 

 

Kaukázusi juhászkutya

Alan kutyákról szólva először is meg kell jegyeznünk, hogy az Alan kutya (Latin canis alanus) mellett Alanoknak még két kutyafajtája ismert, a kaukázusi juhászkutya és az alaunt grntil .

tibetikutyak.lapunk.hu

Az Alanian kutyák és a kaukázusi juhászkutyák ősei szülőhelye Tibet fennsíkja, ahol több ezer évszázadban élt. a szarvasmarha tenyésztő törzsek megszelídítették a tibeti kutyák őseit.

Ez a kutya két kőzetcsoportot hozott létre. Az első a leginkább hasonlít az eredetire - az ázsiai juhászkutyák csoportja: tibeti, mongol, közép-ázsiai, kaukázusi stb. A második csoportot nagyobb kutyák képviselik - a tibeti dánok, amelyekből sok ősi masztiffa származott évszázados tenyésztés eredményeként, más.

A nagy dánok elleni küzdelem kezdetét Asszíria és Babilon adta, ahonnan a juhállományokat kísérő harci dánok beléptek Egyiptomba, Kis-Ázsiába és a szkítákba. A szkíták a nagy dánokat is harci kutyákként használják. A szkítiai masztiffok eljuthattak a szarmatákhoz és az alánokhoz. Ezek lehették azok az alán dogok amelyek oly nagy népszerűséget élveztek Európában a középkorban. 

 


Alanok vadásztak. A középkor kora
 

the-alaunt-hunting-dog-of-the-middle-ages.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alagót a  vadászatok során lefogó kutyaként használhatták. Azokat a nagytestű állatokat amelyelyeket az agarak felhajtottak, megállítottak, a később odaérő alagók lefogtak. Az olyan nagytestű vadat amellyel más kutyák nem tudnak megbirkózni: bölény vagy medve. Az Alan Dogok számos nagy és erős kutyát hoztak létre. Egyes feltételezések szerint az alagó tenyésztése Európában kezdődött a nagy népvándorlás idején, a közép-európai alán törzsek körében. A tenyésztés legnagyobb sikereit a spanyolok és a milánóiak (az 5. századi Alan települések központja) érik el.

Megjelenés és karaktertulajdonságok

Alaunt Hatalmas, hatalmas, félelmetes egyfajta alániai dánokat neveztek óriásoknak a kutyák között. Megkülönböztetették az agresszív türelmet, a félelem, a nyugalmat és az önbecsülést. Ezek a tulajdonságok nemzedékről nemzedékre, fajtától fajtáig terjedtek.

A dánok kifejezett közös vonása a koponya rövidített és elmaradott csontja, melyben a kutya kénytelen megragadni nem csak a metszőket és a szemfogakat, hanem elsősorban a molárisokat, természetellenesnek és nem praktikusnak a vadonban, előnyei vannak az ember szolgálatában.

Nagy testű kutyák voltak, amelyek világos (fehér) rövid szőrzettel rendelkeztek.
Alanian kutyák használatának taktikája
Kubachi kőbaszorítás. Az Alan fajta kutyája ugyanaz a harci rend a katonákkal
Kubachi kőbaszorítás. Az Alan fajta kutyája ugyanaz a harci rend a katonákkal

Nem létezik arról korabeli leírás, hogy az alánok, hogy használták az alagókat a háborús bevetéseken,  de a középkor más harci kutyáiról írt írásos beszámolók fennmaradtak. A kutyákat gyakran speciális fémből készült páncélt viseltek, amely lefedte a kutya hátát és oldalát, valamint a fémkarikák vagy lemezek eegymásra helyezve védték a test mozgékony részeit (mellkas, felső karok, has, stb.). Néha egy fém sisak került a fejére.

Ezenkívül a kutya nyakörve, gallérja és sisakja kétszárú pengékkel vagy tüskékkel volt ellátva, amelyek segítségével az állat megsebezte a támadott harcos testét, lábát és karjait. A lovak hasát felhasítta amikor ütköztek az ellenség lovasságával.

A csata előtt a kutyákat éheztették, majd az éhségtől megvadult kutyákat az ellenségte engedték. Ők voltak az elsők, akik elkezdték a csatát, és gyakran ők is fejezték be üldözték a menelő ellenséget és megölték a sebesülteket.

Az ellenséges kutya harci parancsokba törtek, zavarba ejtettek, megcsonkított lovakat, megsebesítették és megdöntötték az ellenség katonáit.

Ugyanakkor az ellenség sorainak felkavarása és egy ideig a figyelem elterelése volt a fele, a harci kutyák fő feladata az ellenség munkaerejének elpusztítása volt. A harcoló kutya teljes oktatási rendszere arra törekedett, hogy a harcoshoz ragaszkodjon, a kutya küzdött vele, amíg el nem nyerte vagy meghalt a párbajban.

Egy férfi-párbajban, a lányok, elhárítva a védő támadásait, megpróbálnak oldalra és egy kicsit mögötte. Ha ez a megközelítés sikeres, a kutya megpróbálja harapni a kéz, a láb vagy az objektumot, amelyet a személy véd.

Ugyanakkor rendkívül nehéz megszüntetni vagy megölni egy jól védett, súlyos, fizikailag nagyon erős kutyát, amelyet kifejezetten egy személy megölésére képeztek ki.
edzés

Nataskivanie kutyák az ellenség elleni küzdelemhez kiskutyákkal kezdődtek. E célból az eddig alkalmazott edzési módszereket használják. Az asszisztens pedagógus, aki egy különleges köpenyt viselt egy vastag bőrfelületen, megdörzsölte a kutyát, és a veszettséghez vezette.

4 Amikor a tréner lehúzta a kutyát a pórázról, rohant az "ellenségre", és belecsúsztatta a fogait. Ebben az időben az asszisztens megpróbálta helyettesíteni a kutya potenciálisan sebezhető helyeit a test (hivatkozva a harcos a páncél). Így alakult ki az a szokás, hogy "az ellenséget pontosan a helyükre vigye". Ugyanebben az időszakban a kutyák olyan képességeket tanítottak, mint a futó személy üldöztetése és a hazugsággal való munka. Tehát hátulról támadva a menekülő személy a masztiffot, miután elhaladt a futással, megragadja a fogait a lábán vagy a törzsén, és kopogtatja a földre, mint egy medve.

Azok az emberek, akik a kutyákat megcsókolták, folyamatosan változnak, hogy a kutyába haragot hozjanak minden embernek, nem pedig egy adott személynek. Az előkészítés következő szakaszában a páncélt viselték a bőrön lévő ruhákon, majd a páncélt viselték a kutyán, fokozatosan hozzászokva ahhoz, hogy a környezetben harcoljon, amilyen közel volt a harchoz. A sisakra és a gallérra helyezett tüskéket fából készült botokkal váltották fel. A kutyák megszokták, hogy megrázkódtak, megütközöttek a szárnyak, csengő fegyverek, lovak.

alaunt.png  Alaunt Az "Alano" története rendkívül rosszul érthető, nem beszélve az "alago" -ról. Úgy gondolják, hogy eredetileg az alánok hasonlították a kaukázusi pásztorokat. Különböző fajta kutyák voltak, könnyű, rövid hajjal. Európa említi öt fajtájú Alanian kutyát, amelynek megkülönböztető jegyei ... fehér színűek. Jelenleg több fajt is tekinthető a eltűnt "alago" faj távoli leszármazottaiként: fekete királyi masztiff, argentin masztiff, ír farkas, masztiff, hegyi borzoi, kaukázusi juhászkutya, spanyol bulldog. Ami az "alago" -t illeti, az évszázadok során reménytelenül elveszítik a számokat.
Olvassa el:

Szarmata harci kutyák

forrás:

A.Kochiev Dog Alans vagy harci kutyák a múltból

Slanov A.A. Katonai ügyek Alan I-XV századok .

.....................................................

 

Kutya-alánok vagy harci kutyák a múltból

Собака аланов или боевые собаки прошлого Ezer évvel ezelőtt az ókori Asszíriaban egy asszír-masztiff fajta került ki, akinek ősei Tibetből érkeztek. Történelmi forrásokban sok kép látható ezekről a hatalmas kutyákról, agyag-cuneiform tablettakról és a vadászat oroszlán jeleneteiről készült terrakotta-plakkokról, hatalmas kutyák részvételével. Hamarosan Asszíriából és Babilonból az õsi Nagy Dánok Egyiptomba, Kis-Ázsiába és a szkítákba mennek ... A szkíták, akik szerették és ismerték az állatokat, méltóságukat méltatták, harci kutyákként kezdték használni őket, miközben tenyésztésük révén javították a fajtát. Miután a szkíták kutyái eljutottak a szarmatákhoz, majd az alánokhoz.

Nart eposz

A kutyákkal szembeni különleges hozzáállás az Alan társadalomban szintén széles körben nyilvánul meg a Nart eposzban.

A háromezer éves nart eposz a világirodalom legrégibb eposzainak egyike. A Kaukázusban mintegy évszázada fedezték fel és kezdték lejegyezni a kutatók. Az eposz alaprétege az északkelet-iráni népek - szkíták, szarmaták, alánok - mitológiai hagyománya. Bár az észak-kaukázusi népek szinte mindegyike őriz belőle egy-egy "nemzeti" változatot, az eposz elsősorban az alánok utódai, az oszétok mondáit tartalmazza.

A nart egy mitikus sztyeppei nép, melynek tagjai kiváló harcosok, gyakran emberfeletti képességekkel rendelkeznek, bölcsek, ravaszok, a portyázások és harcok mellett sokat mulatnak. A nartok dicső nép, akiket az oszétok mitológiai ősüknek tartanak. Miután minden ellenségüket legyőzték, elhatározták, hogy az istenekkel mérik össze az erejüket. Büntetésül Isten (Huszau) hét szűk esztendőt küldött rájuk. A nartok azonban nem békültek ki, s választaniuk kellett: vagy korcs utódaik születnek vagy mindnyájan kipusztulnak. A dicstelen élet és a dicső halál közül a nartok az utóbbit választották.

A nartok népe három fő nemzettséghez tartozott. Az eposzban mindegyik nemzettség sajátos, csak rá jellemző vonásokkal rendelkezik: a Boratok a gazdagságukkal és szerencséjükkel dicsekednek, az Alagatok az eszükkel és bátorságukkal, az Ahsartaggatok a vitézségükkel. J. Dumézil megállapítása szerint a nartok három nemzettségbe való elkülönítése három szociális funkciónak felel meg. Ezek a gazdasági (a Boratok a nart falu alsó részén éltek és mérhetetlenül gazdagok voltak); a papi (az Alagatok a falu középső részét foglalták el, az ő házukban zajlottak a torok, ott ölték meg az öregeket, ott őrizték a uaszamongot, a nartok csodálatos kelyhét); és a katonai (az Ahsartaggatok a település felső részén éltek, vitézek és hősiesek voltak).

Gyakorlatilag a legendás emberek minden udvarán, mint elengedhetetlen összetevőjeként létezik ez a hűséges négylábú embertárs. Járjon el a kutya szánkó és a túrázás. És jelen vannak az epikus minden hőse számára, kezdve Soslan militáns négájával, és véget érve a Syrdon szánok rokonaival. Az egyik történetben a farkasok általában a legrégebbi Uryzmagban beszélnek, aki először kutyává vált. Egy másik legenda a vének találkozóján, Batradz, az egyik kérdésre válaszolva, kétségtelen árnyék nélkül elmondta, hogy bátorságát és leleményességét a vadászkutyájával megtámadta ... A Nartiad kutyái vörös szálak, bár a Nart-lovon . Talán ennek következtében a kutyák becenevei nem jelennek meg vagy elveszhetnek időben. Csak a kutyák őse, a mindenható Uastyrdzhi, kuity-sær-Silam szárnyas agárja marad meg.

Oszétia hagyományos kultúrája a Kaukázus hegyei között alakult ki. Az ős-kaukázusiak és az európai sztyeppék nomád civilizációi követőinek: szkítáknak, szarmatáknak és az alánoknak a kulturális szárnypróbáit foglalta magába. A nart hősi epopeák alapvető ciklusainak kialakulása az alán középkor (XIII-XIV. századok) időszakához fűződik. A nartiádák forrásai azonban a Kr. e. III-I. évezredek mélyében tűnnek el. Az oszétok véglegesen a mongol-tatár invázió után, a XV. században telepedtek le a Kaukázusban, váltak a nagy kiterjedésű észak-iráni világ örököseivé; a nartok hősmondái az észak-iráni törzsek, a szkíták és a szarmaták legendáihoz és mítoszaihoz vezethetők vissza.

Az alani kutyák hírnevét az emberek évszázadok során emlékezetében tartják fenn, de mint mindig, a saját emlékezetünkben nem volt helye az Alan-kultúra ezen részének megőrzésére. Eközben az Alans kezében a kutyák új fejlesztési fordulatot kaptak, úgynevezett. "Alagi" - a kutyák harci fajta, amely már utána több fajta kezdetét vette fel, amelyek őrszemre, vadászatra és harcra osztottak. Ezért a korai középkori Alans rendszeréből levezetett kutyák az "alago" után a sziklák (kutyák, juhászkutyák, agarak) terjedése miatt közös nevet kaptak - "Alano" vagy "Alanian kutyák". Ugyanakkor érdekes, hogy egy nagy állat, amely más kutyák - bölény, túra, medve - nem képes megbirkózni - még ma is főleg az "Alano" leszármazottait szabadítják fel, bár fajtákban különböznek, de az eredeti genealógia önmagáról ad tudni. A korai középkorban az alianiai kutyák tenyésztése virágzott, azonban az Alano-féle történelmi források kevések, és az információkat többnyire a cinológiáról szóló könyvekből szerezték.

 

Általánosságban elmondható, hogy az Alanian harci kutyák "alagovas" története, az Alano fajta őse (a fenti képen, utódaik legendás őseikre emlékeztetnek ) még mindig rejtélyes. Ismeretes, hogy hatalmas, hatalmas, félelmetes "alagákat" neveztek óriásoknak a kutyák közt.

A kutyák maradványait gyakran megtalálják a szkíta és szarmata településeken és barrowokban. Ezek a leletek bár csak kis részüknek szenteltek figyelmet inkább klasszikus íjfeszítő juhász kutyák maradványai nem pedig dog típusú kutyáké. Igaz ezzek a leletek nem középkoriak, sokkal korábbiak. Ez azoknak a kutatóknak az érveit támasszák alá akik szerint a középkori Európában tenyésztették ki a dog-szerű alanókat.

Az "Alano" története rendkívül rosszul érthető, nem beszélve az "alago" -ról. Közben a század közepén az Alan-kutya még a heraldikai jel státuszát is elnyerte. Ezekkel az állatokkal gyakran díszítettek a családi fegyverek. Például a spanyolországi Alano város címere még mindig két alán kutyát ábrázolnak. Ismert tény, hogy a 13. században. Európában öt kutya fajtát is az Alán kutyáktól származtattak, amelyek egyik jellegzetessége: fehér színe.J

Jelenleg több fajta is tekinthető a eltűnt "alago" távoli leszármazotjaként: fekete királyi masztiff, argentin dog,  ír farkas, masztiff, hegyi borzoi, kaukázusi juhászkutya, spanyol bulldog. 

De amelyik a leginkább hasonlít, sőt mondhatni, kísértetiesen hasonlít az eltűnt ALANÓRA az a Dogo Argentino. Pontosabban a 70-es évek Dogo Argentinója, mégpontosabban, a Dr. Martinez által megálmodott Dogo Argentino. Antonio Nores Martinez, a nemesi családból származó doktor, tudatosan fel akarta támasztani a középkori abrázolásokon, festményeken szereplő kutyát, a középkori arisztokraták kedvenc vadászkutyáit, a legendás ALANÓT.